Ik heb wel eens gelezen dat saldering misschien wordt afgeschaft. Kan ik dan maar beter wachten met zonnepanelen totdat dit duidelijk is?

Minister Kamp heeft een garantie gegeven dat de salderingsregeling t/m 2019 blijft bestaan. Als het daarna al zou verdwijnen, is er toegezegd dat er eerst een overgangsregeling komt. Als u nu zonnepanelen koopt, kunt u dus nog 3 jaar volledig gebruik van de salderingsregeling maken. Daarna wordt het verlengd of komt er een overgangsregeling. In onze berekeningen maken we hier al een schatting voor. Het nieuwe kabinet zal waarschijnlijk met een nieuwe regeling voor na 2020 gaan komen. De stemming bij de meeste politieke partijen is positief over een vorm van verlenging van salderen. De algemene verwachting is dat saldering blijft bestaan, maar dat het over de jaren langzaam iets versoberd zal worden. Mocht het ooit helemaal afgeschaft worden, dan zult u minder veel minder verdienen aan uw stroom, op momenten dat u aan het net levert. Echter, zelfs dan nog verdient u evenveel aan alle stroom die u aan uzelf levert. U blijft dus ten alle tijden verdienen aan zonnepanelen. Ons advies is om, als u het geld er voor heeft, nu te investeren en vooral de drie zekerste jaren t/m 2019 nog mee te pikken.