Hebben onze huizen wel spouwen?

Ja, onze wijken zijn gebouwd tussen 1920 en 1975. In die periode werd er meestal met ongeïsoleerde spouwen gewerkt. Daarvoor was er sprake van enkelsteensmuren, zonder spouw. Daarna van direct bij de bouw geïsoleerde spouwmuren.