Privacyverklaring Energieke Buren

In dit document geven wij u informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens die wij via onze website of via e-mail van u ontvangen. Energieke Buren respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze contactgegevens

Wij zijn te bereiken door een mail te sturen aan info@energiekeburen.nl. Nadere informatie over ons kunt u vinden op www.energiekeburen.nl. Hier treft u ook een contactformulier aan.

Rechtsgrond van de gegevensverwerking.

Doel van Energieke buren is om individuen te laten verduurzamen. Dit doen wij door hen in contact te brengen met partijen die dergelijke maatregelen aanbieden. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij wat persoonsgegevens verzamelen opdat met u op de juiste manier contact gezocht kan worden voor bijvoorbeeld het opstellen van een offerte.

Soorten contact:

  • Contactformulieren, directe mails of aanmeldingen bij informatie-avonden. Deze informatie verzamelen wij met het oog op het beantwoorden van vragen en verkrijgen van inzicht in wie wij met onze acties bereiken.
  • Offerte aanvragen: deze informatie gaat rechtstreeks door naar geselecteerde partijen. Wij leggen deze informatie ook vast om te kunnen volgen hoe geselecteerde partijen met uw aanvraag omgaan.

Beveiliging van gegevens

Door middel van technische en organisatorische middelen worden uw gegevens beveiligd. Indien u via onze website gegevens aan ons verstrekt, dan zal de verbinding versleuteld zijn. Uw gegevens worden vervolgens beveiligd opgeslagen. Slechts enkele personen hebben toegang tot deze gegevens.

Bewaartermijn.

Omdat wij van leveranciers garanties eisen over aan te brengen producten, en omdat wij in het geval dat latere gebreken worden geconstateerd, wij u willen kunnen bereiken, bewaren wij uw gegevens maximaal 25 jaar. Daarna worden persoonlijke gegevens vernietigd.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken noch verkopen uw gegevens aan derden, met uitzondering van gegevens die u aan ons heeft verstrekt met het ook op een offerte van een leverancier die deelneemt aan een collectieve inkoopactie. In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de betreffende leverancier.

Uw rechten.

U heeft rechten omtrent de over u vastgelegde gegevens:

  • U heeft het recht om in te zien wat wij van u hebben vastgelegd.
  • U heeft het recht om deze gegevens te laten corrigeren en te laten verwijderen.
  • U heeft bovendien het recht om ons te vragen uw gegevens voor specifieke doeleinden niet te gebruiken.
  • U kunt de gegevens laten doorsturen naar een derde partij
  • U kunt ons vragen aan te geven hoe wij uw gegevens verzameld hebben.

Waarom wij uw gegevens nodig hebben.

U bent niet verplicht persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, indien u wilt dat wij contact met u opnemen, dan hebben wij uw contactgegevens nodig. Ook indien gebruik wilt maken van bijvoorbeeld een collectieve inkoopregeling, dan zal u enige persoonsgegevens bij ons achter moeten laten. Indien u dat niet wilt, staat het u altijd vrij om partijen rechtstreeks te benaderen, zonder van de collectieve inkoopregeling gebruik te maken.

Profiling en geautomatiseerde besluitvorming

Energieke buren doet niet aan profiling. De enige geautomatiseerde besluitvorming die wij kennen is dat uw offerte aanvraag alleen wordt doorgestuurd naar de geselecteerde leverancier die het product biedt waar u interesse voor heeft kenbaar gemaakt.

Klachten

Indien u van mening bent dat wij niet goed omspringen met uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (zie boven). Indien u alsnog niet tevreden bent, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging Privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring zonder opgaaf van redenen te wijzigen. De laatste versie van onze privacy verklaring treft u aan op onze website.